Contact
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

06800 Beytepe/ANKARA

Tel: (+90 312) 297 81 05 - (+90 312) 297 85 10
Faks:   (+90 312) 2992085
E-posta:  ctl@hacettepe.edu.tr