Mezuniyet
Ders Muafiyet İşlemleri Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 10. Maddesi gereğince; daha önce eğitim gördükleri üniversitenin ilgili programından alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. 

Öğrenci, muafiyet işlemlerini yalnızca eğitime başladığı ilk dönem yapabilir. Sonraki dönemlerde yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Gerekli belgelerin en geç Ekle-Sil haftasına kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

1- Ders muafiyet dilekçesi

2- Muaf olmak istenen derslerin tablosu

3- Daha önce eğitim görülen programın onaylı transkripti

4- Derslerin onaylı bilgi paketleri/ders içerikleri

 

Hacetttepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24478&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda yapılır.

 

Hacettepe Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumdışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliliğe İlişkin Esas ve İlkeler

https://oidb.hacettepe.edu.tr/tr/hacettepe_universitesi_kurumici_ve_kurumdisi_ders_-7