Mezuniyet
Misyon ve Vizyon

Avrasya’nın birçok ülkesinde anadili veya ikinci dil olarak konuşulan yazılı ve yazısız Türk dillerinin, dilbilim ve edebiyat başta olmak üzere, sosyal bilimlerin değişik alanları açısından incelenmesi.

Çin Seddi’nden Batı Avrupa’ya kadar yayılmış olan geniş coğrafyada, yazısı bulunmayan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan çok sayıda Türkçe varyantın alan araştırmalarına dayalı verilerle incelenmesi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları yüksek lisans ve doktora programıyla, pek çok üniversitemizde bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri,Türk Dili ve EdebiyatıTürkçenin EğitimiTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiHalkbilimiDilbilimi gibi bölümlerde istihdam edilebilecek, nitelikli öğretim elemanı ve ülkemizin çeşitli kurumlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesi.

Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, internet tabanlı uluslararası ders seçenekleri ve batıdaki benzer programlarla güçlü akademik bağları olan öğretim üyesi kadrosu ile bilgi üretimine evrensel ölçülerde katkıda bulunulması.