Mezuniyet
İletişim
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

06800 Beytepe/ANKARA

Tel: (+90 312) 297 85 10
Faks:   (+90 312) 2992085
E-posta: