Mezuniyet
Kaynak Dizinler

ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYLARI

1) Kocaman, Ahmet (1987). I. Dilbilim Kurultayı: Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını, 18-19 Haziran 1987. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

2) II. Dilbilim kurultayı yayımlanmamıştır.

3) Ekmekçi, F. Özden ve Ülkü, Vural. (1989). III. Dilbilim Kurultayı: Dilbilim Uygulamaları, 21-22 Haziran 1989. Çukurova Üni.

4) Özsoy, Sumru ve Sebuktekin, Hikmet (1990). IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Mayıs 1990. İstanbul: Boğaziçi Üni.

5) V. Dilbilim kurultayı yayımlanmamıştır.

6) VI. Dilbilim Kurultayı (1992). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi C. 8. S. 3.

7) İmer, Kamile ve Uzun, N. Engin. (1993). VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-14 Mayıs 1993. Ankara: AÜ DTCF Yay.

8) VIII. Dilbilim Kurultayı, (1994). İstanbul Üniversitesi. 26-27 Mayıs 1994. İstanbul: İstanbul Üni. İletişim Fakültesi.

9) IX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, (1995). 25-27 Mayıs 1995. Bolu: Abant İzzet Baysal Üni.

10) Oktar, Lütfiye ve Değer, Cem Ayşen (1996). X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 22-24 Mayıs 1996. İzmir: Ege Üni.

11) Ruhi, Şükriye ve Zeyrek, Deniz (1997). XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: ODTÜ.

12) Aksan, Yeşim ve Aksan, Mustafa (1998). XII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 14-16 Mayıs 1998. Mersin: Mersin Üni.

13) Özsoy, Sumru ve Taylan E. E. (1999). XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-15 Mayıs 1999. İstanbul: Boğaziçi Üni.

14) Ekmekçi F. Ö., Akıncı S. Z. vd. (2000). XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 27-28 Nisan 2000. Adana: Çukurova Üni.

15) Demircan, Ömer ve Erözden, Aybars (2001). XV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 24-25 Mayıs 2001. İstanbul: Yıldız Teknik Üni.

16) König, Güray; Büyükkantarcıoğlu N. vd. (2002). XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 23-24 Mayıs 2002. Ankara: Hacettepe Üni.

17) (2003). XVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Eskişehir: Anadolu Üni.

18) Ergenç, i., İşsever, vd. (2004). "Dilbilim İncelemeleri", XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Ankara: Ankara Üni.

19) XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 20-21 Mayıs 2005. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

20) XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs (2006). İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

21) XXI. Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007. Mersin: Mersin Üniversitesi.

22) Sarı, M., Nas, H. XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs 2008. Van: Van Yüzüncüyıl Üni.

23) XXIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 14-15 Mayıs 2009. KKTC: Doğu Akdeniz Üni.

24) XXIV. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ.

25) XXV. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 5-7 Mayıs 2011. Adana: Çukurova Üni.

26) XXVI. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 24-26 Mayıs 2012. Isparta: Süleyman Demirel Üni.

27) XXVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 2-4 Mayıs 2013. Hacettepe Üni.

28) XXVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2014, Sakarya Üni.

29) XXIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 21- 22 Mayıs 2015, Kocaeli Üni.

30) XXX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 13-14 Mayıs 2016, Ankara Üni.

ULUSLARARASI DİLBİLİM KURULTAYLARI

1) Isaac Slobin ve Karl Zimmer (1982). Studies in Turkish Linguistics, 15-16 May. 1982, Berkeley.

2) Ayhan Aksu Koç ve E. E. Taylan (1984). Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, 9-10 Ağustos 1984, Boğaziçi Üniversitesi.

3) Aksu-Koç, Ayhan, and Eser Erguvanlı-Taylan. (1986). Proceedings of the National Conference on Turkish Linguistics. İstanbul: Boğaziçi University Publications.

4) Boeschoten, Hendrik E. and Ludo Th. Verhoeven. (1987). Studies on modern Turkish: proceedings of the third conference on Turkish linguistics, Tilburg: University Press.

5) Koç, Sabri (1988). Fourth Conference on Turkish Linguistics, August 17-19, 1988. Ankara: Odtü.

6) Rona, Bengisu (1990). Current issues in Turkish linguistics: proceedings of the Fifth International Conference on Turkish Linguistics: School of Oriental and African Studies, 15-17 August, 1990.

7) Konrot, Ahmet. (1992). Modern Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the 6th International Conference on Turkish Linguistics, 12-12 Ağustos 1992. Eskişehir: Anadolu University.

8) Johanson, Lars ve Csato (1994). E. A. The Mainz Meeting: Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, August 3-6, 1994.

9) İmer, K. and N.E. Uzun. (1996). Proceedings of the 8th International Conference on Turkish linguistics, 7-9 Ağustos 1996. Ankara: A. Basımevi.

10) Göksel, Aslı ve Kerslake, Celia (1998). Studies on Turkish: Proceedings of the Ninth International Conference on Turkish Linguistics, Lincoln College, Oxford, 12-14 August 1998. Wiesbaden: Harrassowitz.

11) Özsoy, Sumru, Akar, Didar vd. (2000). Studies in Turkish linguistics: proceedings of the Tenth International Conference on Turkish Linguistics, August 16-18, 2000, Istanbul: Boğaziçi Üni.

12) İmer, Kamile ve Doğan, Gürkan. (2002). Current Research in Turkish Linguistics. Proceedings of the 11th International Conference of Turkish Linguistics, Eastern Mediterranean University, Northern Cyprus.

13) Yağcıoğlu, S. (2004). Advances in Turkish Linguistics: Proceedings of 12th International Conference on Turkish Linguistics, İzmir: Dokuz Eylül Üni.

14) Eva A. Csato, Birsel Karakoc and Astrid Menz (2006). The Uppsala Meeting: The proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics. 16-20 Ağustos 2006. Turcologica, Harrassowitz.

15) Sıla Ay, Özgür Aydın, İclâl Ergenç, Seda Gökmen, Selçuk İşsever ve Dilek Peçenek (2008). Essays on Turkish Linguistics: proceedings of the 14th international conference on Turkish linguistics, 6-8 Ağustos.

16) (2010). Proceedings of 15th International Conference on Turkish Linguistics, 20-22 Ağustos. Szeged, Hungary.

17) The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012. Ankara: ODTÜ.