Mezuniyet
Projeler

1. Dilbilim Terimleri Veritabanı

2. Çuvaşça'nın Söz Varlığı-Derlem Tabanlı Bir Uygulama

3. Türkçede Belirteç Yan Cümleleri Veritabanı

4. Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme III- Çuvaşçanın Belgelenmesi/100. Ölüm Yıldönümünde K.V. İvanov Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, BAB, Proje No: 7370, Tarih: 23.07.2015-23.01.2016.

5. Çuvaş, Tatar, Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın Genel Amaçlı Derlemi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Tarih: 15.11.2014-14.11.2015

6. “Alandan Kurama: Gözlemler ve Deneyimler”, 12-13 Kasım 2015. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, BAB

7. Moğolistan Tuvalarının Dil ve Kültür Birikimlerini Derleme Projesi

8. Çuvaş, Tatar, Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın Genel Amaçlı Derlemi

9. Türkiye Türkçesinin Ağızları Dökümantasyonu

10. Prof. Dr. Emine Yılmaz (Yürütücü), Sümeyye Özer (Araştırmacı): T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından desteklenmiş olan, 1221 numaralı ve 49.300 TL bütçeli Karaçay-Balkarca: Derlem Tabanlı Bir İnceleme adlı proje, 04.12.2017-04.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş sonuç raporu onaylanmıştır.