Mezuniyet
Sempozyumlar - Çalıştaylar

1. Doğumunun 170. yılında İ. Yakovlev ve Çuvaşlar (Dil-Edebiyat-Folklor)

Etkinlik Afiş ve Programı

2. Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı

Etkinlik Afiş ve Programı

3. Alandan Kurama

Etkinlik Afiş ve Programı