Mezuniyet
Tezler

1- BİLAL, Zana, Erbil Türkmen Ağzı (İnceleme, Metin), Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir, .

2- JANG, Juyeong, Türkçede ve Korecede Gelecek Zaman, Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir.

3- GÜZEL, Hasan, Dolganca Moğolca Dil İlişkileri, Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir, 

4- ERGASHEVA, Kanyshai, Kırgızcada Sıfat-Fiil Yan Cümleleri: Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

5- ABUDUSALAMU, Ayıguzali, Yeni Uygurcada Soru, Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir, 

6- KUBİLAY, Eylem, Kumuk Türkçesinde Yan Cümle Tipolojisi: Danışman: Doç. Dr. İbrahim Ahmet Aydemir

7- ÖZDEMİR, Sezen, Hatay Örneğinde Türkçe-Arapça Dil İlişkileri: Danışman: Doç. Dr. İbrahim Ahmet Aydemir

8- SHANATİ, Silamu, Çin'de Kazakça-Tuvaca Dil İlişkisi: Danışman: Doç. Dr. İbrahim Ahmet Aydemir

9- BOLAT, Cuma, Kırgızcada İsim-Fiil Cümleleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları: Danışman: Doç. Dr. İbrahim Ahmet Aydemir

10- KISA, Oğuz, Eğe Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri: Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

11- BASİR, Türkizat, Yeni Uygurca ve Türkçede Geçmiş Zaman: Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

12- DEMİR, Cihangir, Yeni Uygurca Gramerleşmiş Fiilerin Türkiye Türkçesine Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

13- HALEMULATİ, Makesati, Niğde Altay Köyünde Dil İlişkisi Araştırması:Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

14- TUĞLACI, Gülşah, Özbekçede Cümle Bağlayıcıları: Danışman: Prof. Dr. Nurettin Demir

15- YARBA, Simge, Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Olumsuzluk: Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Erdem

16- PILGIR, Serap, Merkezi Türk Dillerinde Geçişsiz Fiilerin Edilgen Yapılması: Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Erdem