Mezuniyet
Uluslararası Anlaşmalarımız

1. Erasmus ve Erasmus Plus Anlaşmalarımız

İs​veç:                 Uppsala University                                  
Macaristan:       Szeged University                        
Almanya:           Johannes Gutenberg Univ.            
Güney Kore:     The Busan University of Foreign Studies
Hollanda:           Tilburg University
Polonya:            Krakow University, Institute of Linguistics
Polonya:            Krakow University, Institute of Oriental Studies
Ukrayna:           Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kazakistan:      Al-Farabi Kazakh National University
Azerbaycan:     Azerbaijan University of Language
 
 
2. İkili Anlaşmalar
 
Rusya:            Ulianov Chuvash State University - Anlaşma Metni
İran:                Allameh Tabataba'i Üniversitesi
 
 
 
3. Mevlana
 
Çin:                 Minzu University of China Uyghur Language and Literature 
Güney Kore:  Busan University of Foreign Studies 
Rusya:            Ulianov Chuvash State University 
Kırgızistan:    Kashgari-Barskani Eastern University
Kırgızistan:     Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi 
Azerbaycan:   Bakü Devlet Üniversitesi 
Kazakistan:     International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University
Kazakistan:     K. Zhubanov Aktöbe Bölgesel Devlet Üniversitesi 
Ukrayna:          Taras Shevchenko National University of Kyiv